Byggetilladelse - Lad os klare byggeansøgningen

Hvis du skal bygge om, bygge til eller bygge nyt, skal du som udgangspunkt have en byggetilladelse. Det er en god idé at få hjælp af en certificeret rådgiver, som JJ-Tegnestue, da det ofte er en kompliceret proces, som kan trække ud, hvis du ikke har al dokumentation.

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er en godkendelse fra kommunen af dit byggeri. Hvis du bygger til, bygger om eller bygger helt nyt, skal du som udgangspunkt have en byggetilladelse. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået godkendt byggeansøgningen. 

 

Nogle byggerier kræver desuden en miljøgodkendelse. Hvis der er tale om mindre bygninger, kan det være, at du ikke behøver en byggetilladelse. Det er altid en individuel vurdering fra sag til sag. De mindre bygninger er dog stadig omfattet af mange regler, som skal overholdes. 

 

Byggetilladelser kan være en kompliceret størrelse. Derfor anbefaler Byg og Miljø også, at du får hjælp, inden du ansøger. Ved byggeri i brandklasse 2-4 og konstruktionsklasse 2-4 er det et krav, at du bruger en certificeret rådgiver.

 

JJ-Tegnestue har kontor i Birkerød, men hjælper gerne med byggeansøgninger i København, Frederiksberg, FrederikssundOdense, Aarhus, Aalborg og resten af Danmark. Vi er en lille virksomhed, som aldrig tager flere opgaver, end vi kan rumme. Du bliver aldrig bare et nummer, og vi er altid til at få fat i.

Slip for dyre arkitektløsninger og besvær med byggetilladelser
Kontakt JJ-Tegnestue i dag

Derfor trækker mange byggeansøgninger ud

Der er mange ting at tage hensyn til, når du skal ansøge om tilladelse til at bygge til/om/nyt. Mange sager trækker unødigt ud, da de enten indeholder mangelfulde tegninger eller mangler dokumentation. Det undgår du med os som din betroede rådgiver.

 

Det er nemlig især tegningsmaterialet og beskrivelsen af det kommende byggeri, som sætter en midlertidig stopper for de fleste projekter. Vi har hjulpet mange med alt fra byggeansøgning til målfaste tegninger til håndværker, og vi hjælper også gerne dig hurtigt i mål.

 

Det er en god idé at søge hjælp til:

 

 • Overholdelse af gældende love og regler

 • Gennemgang af lokalplaner, så der bygges inden for den pågældende kommunes rammer

 • Overblik over den nødvendige dokumentation for at indhente tilladelse

 • Udarbejdelse af relevante tegninger og skitser

 • Tjek af eventuelle dispensationer, som skal inkluderes i ansøgningen

 

Hvis din ansøgning ikke indeholder alle relevante oplysninger, trækker processen ud. Vi har hjulpet mange med at visualisere boligdrømmen og indhente byggetilladelse. Få tryghed omkring boligprojektet med os i dit hjørne. 

 

Vores priser er fair – derfor har vi også konkrete priseksempler på byggetilladelser og andre projekter, så du får et reelt billede af den endelige pris.

Hvornår skal der søges om tilladelse?

Du skal som udgangspunkt forvente at skulle indhente byggetilladelse, hvis du vil lave væsentlige ændringer på boligen. Hvis du går med planer om en af nedenstående typer byggeri, skal du lave en byggeansøgning (og have den godkendt), inden du starter.

 

Bygninger, der kræver byggetilladelse:

 • Rækkehus, enfamiliehus og stuehus

 • Ude- og vinterstue

 • Sommerhus og anneks

 • Udhus, carport og garage (hvis de er over 50 m2*)

 • (De fleste slags) tilbygninger

 • Anvendelsesændringer – hvis du fx vil ombygge garagen til beboelse

 • Hævet terrasse, hvis denne er mere end 30 cm over terræn

 • Nedrivning af eksisterende bygninger

 

Hvis du vil tilføje en førstesal eller et bad i kælderen, kræver det også en tilladelse. I lejligheder kræver det typisk også en byggetilladelse, hvis du flytter fx toilet eller køkken, samt hvis du vil fjerne en bærende væg. Stadig i tvivl – bliv inspireret til dit byggeprojekt.

 

*Der kræves ikke en ansøgning om byggetilladelse, hvis du bygger udhuse, garager, overdækkede terrasser og lignende bygninger, hvis de ikke samlet udgør mere end 50 m2. Gør de ikke det, skal du blot indberette det til bygnings- og boligregistret (BBR). 

 

Er du i tvivl om en byggetilladelse, eller har du spørgsmål til et specifikt byggeri? Kontakt os med det samme, og få professionel håndtering af dit byggeprojekt. Vi garanterer svar inden for 24 timer.

Eksempel på ansøgning om byggetilladelse

Det afhænger af det konkrete projekt, hvad din ansøgning til byggetilladelse skal indeholde. Du kan se, hvad byggeansøgningen skal indeholde, når du går i gang med at udfylde dit digitale ansøgningsskema. Den skal dog altid indeholde forskellige tegninger af projektet.

 

En byggeansøgning skal som regel minimum indeholde:

 • En situationsplan – viser placering af nybyggeri og eventuelt eksisterende bygninger

 • Facadetegninger – viser bygningens ydre, samt dens mål, fra alle fire sider

 • Plantegning – angivelse af bygningens mål og byggeriets indretning

 • Tværsnit – bygningens opbygning og dimensioner indtegnes

 • Overordnede oplysninger – angivelse af fx konstruktioner, materialer og installationer

 

Skal byggeriet indeholde specielle konstruktioner, varme- og/eller fugtisolering? Så skal det også være en del af ansøgningen. Ved fritliggende enfamiliehuse skal denne dokumentation dog først indsendes, når byggeriet er færdiggjort. 

 

Når du er færdig med byggeriet, skal du også huske at indsende teknisk dokumentation. Det er fx varmetabsberegning og statiske beregninger. Alt sammen noget vi kan hjælpe dig med.

Hvornår skal der ikke søges tilladelse?

Det er som sagt ikke alle ændringer af hjemmet, som kræver en byggetilladelse. Nedenstående projekter kræver som regel ikke kommunens godkendelse. Så du kan med andre ord gå i gang med det samme – men tjek lige op på reglerne for en sikkerheds skyld.

 

 • Ombygninger i fritliggende enfamiliehuse, hvor der ikke ændres på boligarealet

 • Indvendige ombygninger i fritliggende enfamiliehuse

 

Du skal stadig overholde reglerne i det gældende bygningsreglement, selvom du ikke skal have en byggetilladelse for at lave en ombygning eller en mindre tilbygning (hvor du holder dig under 50 m2-kravet). Her er blandt andet regler for højde og afstande samt bebyggelsesprocenten.

Lad os om alle detaljerne – book et indledende møde i dag

Det er ikke gratis at søge

Det kommer som en overraskelse for mange, men en byggeansøgning er ikke gratis. Prisen varierer afhængig af, hvilken kommune du skal sende din ansøgning til. Du skal nemlig betale et gebyr for behandlingen af din byggeansøgning, og det er denne, som varierer.

 

Vi har stor erfaring med at lave en professionel og gennemarbejdet byggetilladelse, så den kan blive godkendt (indhentet) hurtigt, og du kan komme i gang med dit byggeprojekt. Vi hjælper dig med at gå fra idé til plantegning – og vi kan også lave en 3D-visualisering

 

Kontakt os i dag, og få et uforpligtende tilbud på dit projekt. Du hører altid fra os inden for 24 timer. Når du sender en byggeansøgning, kan du forvente 6-10 ugers behandlingstid hos kommunen.

Kan man selv søge om byggetilladelse?

Du kan som udgangspunkt sagtens selv søge om byggetilladelse. Men der stilles store krav til de ansøgninger, kommunerne modtager. Derfor er det ofte en god idé at tage kontakt til en professionel rådgiver – det sparer dig for tid, penge og besvær. 

 

Du kan give JJ-Tegnestue fuldmagt til at søge om byggetilladelse for dig. På den måde ordner vi ansøgningen og indsender den korrekt, så tilladelsen hurtigt er på plads. Vi tager også en eventuel korrespondance med kommunen, så du ikke skal bekymre dig om det.

F.A.Q.

En byggetilladelse er en godkendelse af dit byggeprojekt fra kommunen. De tjekker fx, at du overholder gældende regler og lokalplaner. Du skal som regel ansøge om en byggetilladelse, hvis du laver væsentlige ændringer af din bolig.

Bygninger, der kræver byggetilladelse, er blandt andet rækkehuse, enfamiliehuse, stuehuse, sommerhuse og annekser. Hvis du skal lave en tilbygning, skal du som regel også lave en byggeansøgning.

Carporte, garager og overdækkede terrasser kræver som udgangspunkt også en byggetilladelse, hvis de samlet er over m2-grænsen for mindre bygninger.

Hvis du ikke ændrer på boligarealet eller laver en indvendig ombygning i et fritliggende enfamiliehus, skal du typisk ikke søge om byggetilladelse.

Priserne varierer fra kommune til kommune. Kommunerne opkræver et gebyr for byggesagsbehandlingen – og da kommunen selv fastsætter sin timepris, varierer prisen. Byg og Miljø anbefaler desuden, at du søger hjælp hos en certificeret rådgiver, som JJ-Tegnestue, da det er en kompliceret proces. Se pris på byggeansøgning.

En byggeansøgning skal blandt andet indeholde en plantegning og et tværsnit af bygningen samt en situationsplan. Det vil altid fremgå af dit digitale ansøgningsskema, hvad du skal vedhæfte af dokumentation og tegninger, når du går i gang med at udfylde det.

Det vil altid afhænge af det konkrete byggeprojekt, hvad tegningerne til en tilbygning koster. En overslagspris på et skitseforslag til en 40 m2 tilbygning i ét plan lyder på 14.175 kroner inkl. moms hos JJ-Tegnestue. Se priser.

Ja, det kan du, men Byg og Miljø anbefaler, at du søger hjælp hos en certificeret rådgiver, da der er tale om en kompliceret proces. JJ-Tegnestue har hjulpet mange sikkert og trygt gennem deres byggeprojekt – lige fra byggeansøgning til målfaste tegninger til håndværker.

Hvis du bygger uden tilladelse, får du først en bøde, hvis kommunen opdager det. I værste fald kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen, hvis du fx har bygget nyt.

En kommune kan godt trække en byggetilladelse tilbage og give afslag på byggeansøgningen.

Du kan altid se din sag online i Det digitale byggesagsarkiv på Borger.dk.