Ansøgning om tilbygning - Lad os hjælpe dig hele vejen

Et komplet indblik i en tilbygningssag

Vi har med denne guide forsøgt at give dig indsigt i en tilbygningssag, som ellers kan virke uoverskuelig. Vi gennemgår her de 6 steps, som du har brug for, for at få din tilbygning fra ide til virkelighed!

De 6 steps består i;

·        Konkretisering af din ide

·        Skitsering af din ide

·        Indhentning af byggetilladelse

·        Skitsering omlagt til målfaste byggetegninger

·       Opførelse af tilbygningen

·       Lovliggørelse af tilbygningen

Vi ved af erfaring, at fra at gå med idéen til en tilbygning, til at få den udført, kan være en proces med masser af tvivl. Får du
præcist det, du ønsker, og hvor skal du lige starte med projektet. Kan du være sikker på, at der ikke opstår udgifter, som en arkitekt/rådgiver ikke har nævnt, som pludselig kan fordyre processen, uden du vidste det fra start.

Dette vil vi forsøge at komme til livs. Vi ved at det er en stor beslutning, og derfor har vi med følgende 6 steps forsøgt at give dig et komplet indblik i hele processen. Hvad du får brug for og hvilke omkostninger, du bør forvente udover selve byggeriet. Alt sammen for at give dig mere ro i maven, når du står med tankerne om en mulighed tilbygning.

Kontakt os for en gennemgang af processen og hør, hvordan vi kan hjælpe dig fra ide til plan
Kontakt JJ-Tegnestue i dag

De 6 steps til en færdig tilbygning klar til brug

Der er 6 steps til en tilbygning, som vi ønsker at gøre dig klogere på. De er fremlagt i kronologisk rækkefølge nedenfor. 

Step 1 - Få styr på idéen. Hvad ønsker du opført, og hvad skal det bruges til

For at komme godt i gang, er det vigtigt, at din ide og plan for tilbygningen står klart.  Ønsker du stuen udvidet, skal der tilbygges ekstra værelser, eller mangler du blot et badeværelse? Skal der bygges en vinkel på huset, en kælder, en ekstra etage eller skal tilbygningen være i forlængelse af huset. At have dette på plads gør det nemmere for en eventuel rådgiver at kunne give dig råd, eller blot at kunne hjælpe dig godt igennem processen. Hvis du allerede har en klar idé, eller mangler sparring til dit projekt, så tøv endelig ikke med at kontakte os, så kan vi hjælpe dig med at komme helt i mål med planen for netop din tilbygning.

Step 2 - Få tilbygningen skitseret præcist, som du ønsker den

Når din idé til en tilbygning er på plads, er det vigtigt denne bliver skitseret korrekt, således du har et godt udgangspunkt for en byggeansøgning. Derudover vil det give dig et bedre visuelt billede af din idé, som vil give tryghed omkring at få præcist den tilbygning, du ønsker. Som standard kommer disse tegninger oftest i 2D, da dette er, hvad kommune og håndværkere har brug for. Ønsker du yderligere indsigt i, hvordan den færdige tilbygning kommer til at se ud, kan vi hos JJ-Tegnestue tilbyde 3D-visualisering. Dette kan give dig mere tryghed, omkring præcis den tilbygning, du ønsker.

Step 3 - Indhent byggetilladelse til tilbygning

Når din ønskede tilbygning er skitseret præcist, som du ønsker den, skal der ansøges om byggetilladelse. Uden en byggetilladelse kan du ikke på lovlig vis opføre tilbygningen. Ansøgningen foregår gennem Byg og Miljø, hvorefter din kommune skal behandle sagen. Her kan ventetiden være alt fra 2 uger til et halvt år. Denne proces kan ofte trække ud, hvis man ikke har styr på kravene og det materiale som måtte være nødvendigt. Hos JJ-Tegnestue har vi stor erfaring indenfor tilbygningssager, og kan derfor spare dig for postyret omkring indhentelse af byggetilladelse.

Step 4 - Få skitseprojektet omlagt til målfaste tegninger

Når tilbygningen er godkendt af kommunen, og der foreligger en byggetilladelse, vil næste skridt være at omdanne skitseringen til målfaste tegninger. Dette gøres for at konkretisere, hvad en håndværker skal give tilbud på, da skitseringen ofte ikke er nok, for at håndværkeren kan/vil give et tilbud på tilbygningen. Derudover vil de målfaste tegninger efterfølgende kunne benyttes af håndværkeren til udførelsen af selve tilbygningen. 

Step 5 - Opførelse af tilbygning

Når de målfaste tegninger har lagt grund for et tilbud fra håndværker på sagen, kan byggeriet herfra opføres. Dette gøres på baggrund af disse tegninger, hvor håndværkeren ved, hvad der skal udføres. Denne fase klares oftest uden byggerådgiver, da håndværker med erfaring på området oftest ikke behøver bistand i forbindelse med udførelsen. Vi kan tilbyde dig at modtage tilbud fra nogle af vores entreprenørpartnere, hvis du skulle ønske dette.

Step 6 - Opnå en ibrugtagningstilladelse (færdigmelding af tilbygning og statisk dokumentation)

Når håndværkeren har udført sin opgave og byggeriet står færdigt, mangler der blot den sidste dokumentation før byggeriet kan tages i brug. Det skyldes, at kommunen har nogle krav omhandlende byggeriets udførelse, hvilket skal dokumenteres gennem en færdigmelding. Her skal der foreligge en varmetabsberegning (udføres under step 2), statisk dokumentation (udføres i forbindelse med step 4) samt udarbejdes en færdigmelding. Alt sammen med det formål at dokumentere overfor kommunen, at tilbygningen lever op til energikrav, er udført korrekt efter gældende bygningsreglement, samt dens bæreevne. Sidstnævnte kræver en certificeret statiker, ofte i form af en bygningsingeniør. 

Vi kan hjælpe dig fra start til slut

Med flere års erfaring indenfor tilbygningsager, kan vi hos JJ-Tegnestue hjælpe dig gennem alle steppene. Vi kan derfor tilbyde dig en samlet pakke (totalentreprise), hvor du ikke skal tænke på koordinering imellem forskellige aktører. Du har dermed os med dig hele vejen fra indledende idefase til færdigt byggeri. De opgaver, vi ikke selv kan varetage (opførelse af byggeriet samt den statiske dokumentation), kan udføres af betroede samarbejdspartnere. Alt dette kan vi sørge for, således du trygt kan regne med, at det som bliver formuleret til os allerede i de indledende faser, også kommer til udtryk i dit færdige byggeri. 

Sådan sikrer du en god proces

Tidshorisont
Vær ude i god tid. Processen omkring indhentelse af byggetilladelse kan i visse kommuner tage op til et halvt år, så at være ude i god tid inden man ønsker byggeriet opført, er ofte nødvendigt.

Tegningsmateriale og tilladelser
At få udarbejdet konkret tegningsmateriale og indhentet de relevante tilladelser, inden du henvender dig til en entreprenør som skal udføre opgaven. De fleste entreprenører skal have dette før de kan udarbejde et tilbud på sagen.

Finansieringen
Det kan være en god ide at vide, hvor dit tilbygningsprojekt ligger prismæssigt, således du kan få en accept fra banken, inden du kaster dig over et tilbygningsprojekt. Gennemsnitsprisen for tilbygninger ligger på ca. 18.000 kr. pr. kvadratmeter.

Kontakt os for en snak om dit projekt – book et indledende møde i dag

F.A.Q.

Uden en rådgiver vil din ansøgning om byggetilladelse muligvis trække ud. Dette skyldes oftest mangelfuld dokumentation. Derfor kan det sagtens betale sig at få en rådgiver til at hjælpe dig, da denne ofte ved, hvad og hvor meget der kræves, således du ikke bruger unødvendig tid på indhentning af byggetilladelse.

Hos JJ-Tegnestue kan vi hjælpe med alle faserne omkring en tilbygning. Hvor meget vi skal involveres eller hjælpe med, afhænger af den enkelte sag og dine behov.