Tegninger

Tegninger er nøglen til et vellykket byggeprojekt

Tegninger er ikke blot nødvendige, når du ønsker at lave en tilbygning, renovering eller bygge et helt nyt hus. De er oftest et af de vigtigste værktøjer til at sørge for at dine ønsker og drømme bliver til virkelighed.

I forbindelse med et byggeprojekt, spiller tegningsmaterialet nemlig oftest en nøglerolle. Det gælder helt fra de indledende skitser/ideer, hvor netop dine ønsker skal visualiseres, til de målfaste byggetekniske tegninger som entreprenører og håndværker udfører byggeriet efter. Det er derfor også vigtigt at få valgt den rigtige arkitekt til opgaven.

Herunder vises de tegninger som en byggeansøgning kræver, og hvad de bidrager til. Alle sammen nogen vi hos JJ-Tegnestue kan udarbejde for dig i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Du kan også læse om kravene til disse hos Byg&Miljø.

Situationsplan

Udarbejdelse af en situationsplan udføres med henblik på at vise byggeriets størrelse og hvor på grunden byggeriet ligger. Her markeres bl.a. afstanden til skel samt evt. andre bygningers placering på matriklen. Denne udarbejdes bl.a. for at give kommunen indblik i om gældende bebyggelsesprocent i området overholdes, samt forhold omkring afstande til omkringliggende matrikler.

Plantegninger

Udarbejdelse af plantegninger udføres med henblik på at vise byggeriets indretning. Disse giver indblik i byggeriets rumfordeling, og dets areal, med rumbetegnelser for alle byggeriets rum.

Plantegninger er oftest ikke afgørende for om der gives byggetilladelse, da huset indre udnyttelse er mindre vigtigt i forhold til om byggeriet kan lovliggøres. Plantegninger danner dog grundlag for udarbejdelse af de øvrige tegninger, og er derfor vigtig at have med i en ansøgning om byggetilladelse.

Facadetegninger

Udarbejdelse af facadetegninger udføres med henblik på at vise byggeriet udefra. Facadetegningerne viser alle byggeriets sider, og indeholder bl.a. mål for byggeriets højde.

Facadetegninger spiller en stor rolle når kommunen skal vurdere en ansøgning og udstede byggetilladelse. Dette skyldes at der skal tages højde for byggeriets overordnede indtryk i området, samt højdegrænser i forhold til omkringliggende matrikler.

 

Snittegninger

Udarbejdelse af snittegninger udføres med henblik på at vise byggeriets lodrette tværsnit. Disse indeholder de indvendige højder og niveauer i byggeriet, og danner overblik over byggeriets opbygning.

Disse snittegninger er vigtige for kommunen, når de skal behandle en byggeansøgning, da kommunen bl.a. skal have sikkerhed for at krav til isoleringsevne er opfyldt. En snittegning udføres med udgangspunkt i en varmetabsberegning, som også skal udarbejde i forbindelse med fx en tilbygning. Dem kan læse mere om vigtigheden af her.

Hvad skal tegninger indeholde i mit byggeprojekt

Kravene til tegningernes indhold stiger som projektet skrider frem, og der er derfor stor forskel i deres udseende og detaljering afhængigt af, hvor i forløbet projektet er. Overordnet kan man sige, at tegninger gennemgår tre faser:

          Skitseforslag

          Myndighed (afhænger af krav om byggetilladelse)

          Teknisk bygbar

Skitseforslag udgør det stadie, hvor tegninger skal repræsentere visualisering af dine ideer og ønsker i form af ruminddelinger, loftshøjder, overordnede facadeindtryk, mv. Med andre ord er det fasen, hvor det du som bygherre ønsker at opnå med det færdige byggeri, bliver visualiseret og fastlagt som arkitekttegninger. Denne fase forlades ikke, før du som bygherre er glad og tryg ved forslaget.

Når du som bygherre er tilfreds med skitseforslaget af dit ønskede projekt, går tegningsmaterialet over i myndighedsfasen (hvis der skal indhentes byggetilladelse). Her er omdrejningspunktet at få tegningerne til at møde myndighedernes standarder/krav, således byggeriet kan opnå byggetilladelse. Den nødvendige detaljegrad varierer fra kommune til kommune, og tegninger bearbejdes derfor efter den givne kommunes krav, som kræves før de kan behandle sagen. OBS: Denne fase springes over, hvis dit ønskede byggeri ikke kræver byggetilladelse. Du kan læse mere om byggetilladelse her.

Når projektet opnår byggetilladelse (hvis dette har været nødvendigt), skifter fokus over mod at gøre tegningerne bygbare. Her omdannes tegningerne fra myndighedsfasen, til teknisk bygbare tegninger som entreprenører og håndværkere kan benytte til udførelse af byggeriet.

Saml alle faserne hos os

Hos JJ-Tegnestue kan vi udarbejde tegninger til alle faserne, hvilket giver dig en rød tråd fra idefasen til konkrete byggetegninger, således du kan være tryg omkring at dine ideer også bliver til virkelighed når dit byggeri står færdigt. Vi samarbejder med flere udførende entreprenørpartnere, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for at få præcis det du drømmer om.

Hvad koster tegninger?

Generelt kan prisen for tegninger deles op i to dele. Første del består i et skitseforslag, som efter godkendelse af dig bearbejdes til et myndighedsprojekt (myndighedsfasen). Herfra kan tegningsmaterialet indgå i en byggeansøgning til indhentelse af byggetilladelse. Hos os udgør prisen for denne del 14.175 kr. inkl. moms for en 40 m2 tilbygning. Læs mere om vores priser her

Andel del består i at omlægge myndighedstegningerne til teknisk bygbare tegninger som beskrevet tidligere. Her vil prisen typisk ligge imellem 10-15.000 kr. inkl. moms for en tilbygning på 40 m2 afhængig af kompleksiteten. Kontakt os for en pris på dit samlede tegningsmateriale. 

F.A.Q.

Kravene til byggeri er stigende, og kommunerne stiller
derfor større krav til det materiale de skal vurdere, når de skal udstede
byggetilladelser. Derudover ønsker udførende entreprenører at vide præcist,
hvad de skal give pris på. De to årsager gør et gennemarbejdet
tegningsmateriale nødvendigt til næsten al slags byggeri.

Tegningerne kan du godt selv udarbejde. Men det kræver oftest at du har adgang til programmer som kan give dig de mål du skal bruge, samt muligheden for at kunne tegne efter kommunernes standard. Det er derfor ofte her projektet løber ind i problemer, grundet kommunens store krav til tegningsmaterialet. Kommunerne er af samme årsag begyndt at foreslå inddragelse af en rådgiver.

Prisen for et skitseforslag som kan bruges i myndighedsfasen (ansøgning for byggetilladelse) er 14.175 kr. inkl. moms for en 40 m2 tilbygning. Læs mere om vores priser her.