Priser på byggeprojekter

Opstart af byggeprojekter kan være forbundet med stor usikkerhed, hvor priser ofte er en afgørende faktor. 
Vi ønsker derfor, at du som kunde allerede har en nogenlunde idé om prislejet ved indledende fase af dit byggeprojekt, for at give dig en bedre fornemmelse af projektet og dets omfang.

Vi har derfor med nedenstående forsøgt, at danne en ramme for priseksempler, for at du kan få en idé om, hvordan dit projekt ligger prismæssigt afhængigt af dine ønsker og behov.

Prisen på ydelser indenfor byggeprojekter er altid afhængig af behov, kompleksitet og størrelse. Disse forhold må derfor afdækkes, før endelig prissætning kan fastlægges.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Skitseforslag med indhentelse af byggetilladelse

Med grundpakken udarbejdes det nødvendige materiale for indhentelse af byggetilladelse

Vi sørger for:

Fuldt 2D skitseforslag

Varmetabsberegning
Sikrer dit projekt efterlever isoleringskrav iht. gældende Bygningsreglement

Byggeansøgning hos kommunen
Fuld korrespondance med kommunen til sagen er afgjort

Vi har søgt at skabe en løsning for dig, som ønsker en tilbygning, uden at fordyre processen ved inddragelse af en arkitekt.
Vi optegner projektet efter dine ønsker, således dette kan danne grundlag for indhentelse af byggetilladelse.
Dertil udfører vi den nødvendige varmetabsberegning samt den fulde ansøgning på dine vegne.

Skulle du ønske bedre indblik i det endelig resultat, kan vi yderligere tilbyde at 3D visualisere dit projekt.

*OBS! Ønsker du (eller er det nødvendigt for projektet) at der afsættes timer til design og idéer fra vores side, vil disse komme oveni nedenstående priser.
Omfanget af dette vil dog altid blive udlagt i vores tilbud til dig, således du ikke får nogen overraskelser.

Grundpakke

34.500,00-

Inkl. moms

Den samlede løsning for en 40 m2 tilbygning i ét plan.
Pakken indeholder følgende:

 • 2D Skitseforslag
  – Situationsplan
  – Plantegning
  – Opstalter (facadetegninger)
  – Snittegning

 • Varmetabsberegning

 • Byggeansøgning (byggetilladelse)

Grundpakke
+
Basis 3D visualisering (sort/hvid)

39.500,00-

Inkl. moms

Den samlede løsning for en 40 m2 tilbygning i ét plan.
Pakken indeholder følgende:

 • 2D  skitseforslag
  – Situationsplan
  – Plantegning
  – Opstalter (facadetegninger)
  – Snittegning

 • 3D visualisering sort/hvid
  – 2 udvendige
  – 2 indvendige

 • Varmetabsberegning

 • Byggeansøgning (byggetilladelse)

Grundpakke
+
Udvidet 3D visualisering

49.500,00-

Inkl. moms

Den samlede løsning for en 40 m2 tilbygning i ét plan.
Pakken indeholder følgende:

 • 2D Skitseforslag
  – Situationsplan
  – Plantegninger
  – Opstalter (facadetegninger)
  – Snittegning

 • 3D visualisering
  – 2 udvendige
  – 2 indvendige

 • Varmetabsberegning

 • Byggeansøgning (byggetilladelse)

Priseksempler (enkeltvist)

Skitseforslag

24.500,00,-

Inkl. moms

Skitseforslag på en 40 m2 tilbygning, i ét plan, indeholdende følgende:

 • Granskning af lokalplaner
 • Opmåling og registrering
 • Situationsplaner
 • Plantegninger
 • Facadetegninger
 • Snittegninger

Varmetabsberegning

4.500,00-

Inkl. moms

Dokumentation for overholdelse ved færdigmelding af en 40 m2 tilbygning, i ét plan, indeholdende følgende:

 • Beregning af enkelte bygningsdeles U-værdi
 • Beregning af samlet maksimalt varmetab i forhold til bygningsreglement 
 • Beregning af tilbygnings samlede varmetab

Byggeansøgning (byggetilladelse)

7.500,00-

Inkl. moms

Udarbejdelse af byggeansøgning vedrørende en 40 m2 tilbygning, i ét plan, indeholdende følgende:

 • Digital ansøgning hos Byg&Miljø
 • Fuldmagt
 • Korrespondance med pågældende kommune 

*Bemærk at dette ikke inkluderer tegningsmateriale (skitseforslag), som skal foreligge ved en byggeansøgning