Varmetabsberegning til en fair pris

Få svar inden for 24 timer

Med en varmetabsberegning får du et komplet overblik over varmetabet i din bolig. Det er et krav, hvis du fx laver en tilbygning, at konstruktionen overholder krav omkring varmetab. Dette skal dokumenteres når byggeriet færdigmeldes, men bør allerede udarbejdes inden selve byggeriet går i gang.

Hvad er en varmetabsberegning?

En varmetabsberegning er en beregning af det varmetab, der er i fx et hus eller en lejlighed eller en kommende tilbygning. 

 

Beregningen er dog alt andet end simpel. Derfor er det en god idé at få den lavet af professionelle som JJ-Tegnestue, så du er sikker på, at tallene passer. 

 

Med en grundig og professionel varmetabsberegning får du et præcist indblik i, hvor varme siver ud gennem tag og andre konstruktioner i boligen – eller hvor pengene til den voksende varmeregning forsvinder hen.

 

Varmetabsberegninger laves typisk, når du:

 • Bygger om

 • Bygger til

 • Renoverer en ejendom

 

Selvom du ikke er ved at bygge om eller renovere, kan det give god mening at få lavet en beregning, som viser dig, om du bør isolere din bolig bedre. Pengene er hurtigt tjent hjem igen med besparelsen på varmeregningen.

Det er først i forbindelse med færdigmeldingen af byggeriet, du skal aflevere varmetabsberegningen. Du bør dog tænke den ind allerede før arbejdet udføres, således du sikrer at konstruktionen udføres efter gældende krav om varmetab.

Hvis der er tale om nybyggeri, skal du have lavet en energiramme i stedet. Det kan vi også hjælpe med.

Få en god pris på en varmetabsberegning

Hos JJ-Tegnestue får du altid en professionel varmetabsberegning til en god pris. Hvis du fx vil lave en 40 m2 tilbygning i ét plan, koster varmetabsberegningen 4.695 kroner inklusiv moms.

 

Altid med i prisen hos os:

 

 • Beregning af de enkelte bygningsdeles u-værdi

 • Beregning af samlet maksimalt varmetab i forhold til BR

 • Beregning af tilbygningens samlede varmetab

 • Dokumentation for overholdelse ved færdigmelding af byggeri

 

Prisen vil altid være baseret på den aktuelle opgave. Den kan altså både være lavere og højere afhængig af dine behov. Kontakt os for et uforpligtende tilbud, så du kan få lavet en komplet varmetabsberegning.

Varmetabsberegning er blot én af vores ydelser, hvor vi hjælper dig trygt igennem alle faser af dit byggeprojekt. Vi udarbejder fx også gerne tegninger og visualiserer dit projekt i 3D.

Formålet med en beregning - er det egentlig nødvendigt?

Er det overhovedet nødvendigt med en varmetabsberegning? Det er det fx, når du bygger om eller laver en tilbygning til en eksisterende bygning. Bygningsreglementet kræver her, at du skal lave nye energiberegninger. 

 

Du skal nemlig dokumentere det samlede energibehov for det færdige byggeri. Derfor kan bygningen også først energimærkes, når beregningerne er lavet.

 

Varmetabsberegningen er dog ikke kun lovpligtige tal og retningslinjer. Når du har et overblik over varmetabet, kan du bedre vurdere størrelsen på fx din varmepumpe eller fjernvarmeinstallation. 

 

Samtidig bruges varmetabsberegninger til at sikre, at bygningen varmes op på en fornuftig og effektiv måde. Den hjælper dig blandt andet med at finde den rigtige størrelse på dine radiatorer og gulvvarme, så der altid kan holdes en god temperatur i rummene.

 

Lad os stå for varmetabsberegning og dokumentation
Kontakt os med det samme

Forskellen på en energiramme og varmetabsberegning

Begge er baseret på en u-værdi, som du kan læse mere om længere nede. En varmetabsberegning er ikke lige så omfattende som en energiramme., da varmeforsyning og ventilationsluftmængde ikke registreres i denne. 

 

 • Energiramme –  energien, der skal bruges til at opvarme boligen i et år. Angives i kilowattimer (kWh) pr. m2 pr. år. 

 • Varmetabsberegning – energien tilbygningen har behov for, hvis den var opført, så den netop opfyldte kravene i Bygningsreglementets §268.

Når der laves en varmetabsberegning, laves der faktisk to beregninger. Det er nemlig både de aktuelle u-værdier og værdierne, der tidligere blev udregnet i henhold til BR18, der skal beregnes. 

 

Det samlede varmetab for din nuværende bygning og tilbygningen må ikke være højere end det tab, der udregnes efter BR18. 

 

 • Nybyggeri – energirammeberegning

 • Tilbygning –  https://jj-tegnestue.dk/energirammeberegning/varmetabsberegning

 • Sommerhus – varmetabsberegning

 • Inddragelse af tagetage til beboelse – varmetabsberegning

 • Sammenlægning/opdeling – varmetabsberegning


Hvis du er i tvivl om, hvilken du har brug for, hjælper vi gerne. Vi har allerede hjulpet mange glade kunder med at gøre drømmen til virkelighed. Kontakt os i dag, så der er styr på det hele fra start.

Lad os hjælpe dig trygt og godt videre
Garanteret svar inden for 24 timer

Ved nybyggeri, hvor der skal søges om en byggetilladelse, skal energibehovet dokumenteres. Her er det et krav med en energiramme.


For at lave en energirammeberegning bruges tegninger af facade, snit og plan samt oplysninger om relevante installationer. Vi hjælper også gerne med professionelle tegninger til nybyggeri, hvis du har brug for det.

 

Sådan laver man beregningen

Der kigges på rigtig mange ting, når der laves en varmetabsberegning. Der kigges fx på ydervægge, etageadskillelse, skillevægge, loft, skunkvæg, samlinger og meget andet. 

 

Kuldebroer indregnes også i den samlede varmetabsberegning, ligesom isoleringen i ydervægge har betydning. 

 

Varmetab kan beregnes på flere måder, men man bruger typisk en bygningsdels u-værdi, der angiver isoleringsevnen. U-værdien kaldes også for transmissionskoefficienten. 

 

I en varmetabsberegning vil man gange u-værdien med bygningsdelens areal og temperaturforskellen på hver side af denne. 

 

Det ganges så med temperaturforskellen på den koldeste dag eller nat om året. Det er bestemt til at være 32 grader – minus 12 grader udenfor og 20 grader indenfor. Dette gøres for alle bygningsdele.

 

Beregning af u-værdi

Du skal først finde frem til R-værdien (isolans) og lambda-værdien (varmeledningsvnen) for at finde u-værdien.

 

Hvis du selv har mod på at beregne u-værdien for en konstruktion i forbindelse med en varmetabsberegning, kan du bruge nedenstående simple udtryk:

 

U = U’ + ΔU 

 

U’ er den ukorrigerede, beregnede værdi, og ΔU er et tillæg til den beregnede U’-værdi. Se alle værdier, udtryk og definitioner via linket.

 

Helt konkret er u-værdien et udtryk for, hvor meget varme der strømmer gennem en bygningsdel på 1 m2, hvor der er en forskel i temperaturen på hver side af delen på 1 grad celcius. Dette måles i watt. 

 

Hvis en bygningsdel har en u-værdi på 0,2 W/m2/C, betyder det, at der er et energitab gennem delen på 0,2 watt pr. kvadratmeter pr. grad celsius. 

 

Lambdaværdien angiver, hvor meget energi der kan gå på tværs af et materiale. Jo lavere værdi, jo bedre isoleringsevne har materialet.

 

U-værdien gør langt hen af vejen det samme – bare for konstruktioner. Den fortæller nemlig, hvor meget energi der kan gå på tværs af en given konstruktion. Jo lavere u-værdien er, jo bedre er konstruktionens isoleringsevne.

 

Du bør som udgangspunkt altid kigge på u-værdien. Det vigtigste er nemlig, at konstruktionen giver et lavt varmetab – ikke enkelte materialer. Det er varmetabet for den samlede konstruktion, der er interessant.

 

F.A.Q.

En varmetabsberegning laves typisk af en byggerådgiver, da der er tale om meget komplekse beregninger. Alle kan dog i udgangspunktet lave en varmetabsberegning.

En varmetabsberegning koster 4.695 kroner inklusiv moms, hvis der er tale om en 40 m2 tilbygning i ét plan. Den endelige pris vil dog altid afhænge af dit projekt, og derfor kan prisen være både lavere og højere. 

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag.

En god u-værdi er så lav som mulig. Jo lavere værdi, jo bedre isoleret er bygningsdelen. Du kan finde alle aktuelle krav til de enkelte bygningsdele i Bygningsreglementets bilag 2.