Energirammeberegning

Professionel og komplet rapport

Der skal altid laves en energirammeberegning ved nybyggeri. Du skal sende beregningen med, når du ansøger om en byggetilladelse, så du kan dokumentere, at byggeprojektet overholder energirammen.

Hvad er en energirammeberegning?

En energirammeberegning udregner boligens samlede energibehov, så du kan dokumentere, at den overholder kravene i det gældende bygningsreglement, når den er færdigbygget.

 

Det har siden 2006 været et krav, at alle nybyggede huse skal have lavet en beregning af det samlede energibehov. Energikravene i bygningsreglementet til nye huse omtales ofte blot som boligens energiramme.

Hvis du vil bygge nyt, skal du have lavet en energirammeberegning. Du skal faktisk allerede have den klar, når du ansøger om byggetilladelse, da den skal med som et bilag til ansøgningen.

Kravene i en energiramme er primært centreret omkring bygningens samlede energiforbrug og en række delområder, som fx isolering, ventilation og opvarmning.

Skal du bygge om eller lave en tilbygning? Så kan du ofte nøjes med en varmetabsberegning, der er billigere at lave. Du skal også først aflevere beregningen af varmetabet, når du er færdig med byggeriet – ikke sammen med byggeansøgningen.

Altid fair pris på en professionel energirammeberegning

Det er vigtigt, at energirammeberegningen af dit byggeprojekt er korrekt – og dit projekt overholder alle gældende regler. Vi har hjulpet mange glade kunder med at gøre deres boligdrømme til virkelighed.

 

Prisen på en energirammeberegning lavet af fagmænd varierer afhængig af, hvor omfattende beregningen er. Vores tilbud er altid baseret på:

 • Størrelsen på dit nye hus

 • Formen på byggeriet

 • Mængden af oplysninger, vi skal indhente

 • Hvor nemt det er at finde oplysningerne

 

Hvis bygningen ikke lever op til kravene i byggetilladelsen, kan det ikke få et energimærke, så du kan tage det i brug.

Når JJ-Tegnestue laver din beregning, undgår du, at projektet forsinkes eller går i stå. Blandt vores ydelser er nemlig både byggeansøgninger og udarbejdelse af al relevant dokumentation, så de lever op til alle krav.

Få et uforpligtende tilbud på energirammeberegning af:

 • Privatbolig

 • Erhvervsbyggeri

 • Produktionsbygninger

Få rådgivning og hjælp inden for 24 timer
Kontakt JJ-Tegnestue her.

Kan jeg selv lave beregningen?

Alle kan i bund og grund lave en beregning af energirammen på deres nye hus, da der ikke er krav om en speciel autorisation. Det kræver dog en del byggeteknisk indsigt at lave beregningerne af husets samlede energibehov til blandt andet:

 

 • Opvarmning

 • Ventilation

 • Nedkøling

 • Varmt brugsvand

 • Isoleringstykkelse

 • Materialer

 

Derfor er det som regel bygningskonstruktører, arkitekter og andre, som er vant til at lave energirammeberegninger, der laver beregningerne. 


Det kræver også et særligt computerprogram, der skal være godkendt til formålet. Det kræver et højt niveau af byggeteknisk viden at bruge det, så de rigtige oplysninger til energirammeberegningen tastes korrekt ind.

Hvornår skal der laves en energirammeberegning?

Når du bygger et nyt hus, hvor du skal søge byggetilladelse, skal der laves en energirammeberegning. Det spiller ingen rolle, om der er tale om en lille eller stor bygning. Bygningens energibehov skal altid beregnes.

 

Alle nye bygninger skal have en energimærkning. For at få denne skal der være lavet en energirammeberegning inden. Det gælder, uanset om der er tale om selvbyggere eller professionelle bygherrer. 

 

Der gælder særlige regler for sommerhuse, hvor du som regel kan nøjes med en varmetabsberegning. Til de fleste tilbygninger kan du også nøjes med en varmetabsberegning – men der kan være krav om beregning af energirammen ved større tilbygninger.

 

Rådgivning om korrekt dokumentation og beregninger
Kontakt os i dag – svar inden for 24 timer

Energirammeberegning ved tilbygning

Som skrevet tidligere, behøver du som udgangspunkt ikke en energirammeberegning, hvis der er tale om en tilbygning. Her kan du som regel nøjes med en beregning for varmetab, som ikke er så omfattende. 

 

Der skal dog laves en energirammeberegning for tilbygningen, hvis fx ovenlysvinduer, glasydervægge, yderdøre og vinduer udgør mere end 22% af det opvarmede etageareal. En 3D-visualisering kan gøre dig meget klogere på dit projekt.

 

En tilbygning kan også påvirke den samlede energiramme og dermed energimærket til den eksisterende bygning. Bygningen skal stadig overholde reglerne om energiforbrug efter tilbygningen. Så du bør altid søge rådgivning, inden du går i gang med en tilbygning.

Hvad sker der, hvis jeg laver ændringer i byggeriet undervejs?

Energirammeberegningen laves altid ud fra de aktuelle tegninger, materialer etc. Derfor skal beregningen laves om, hvis du i løbet af byggeprojektet ændrer på nogle af faktorerne i beregningen. 

 

Du skal også altid orientere kommunen, hvis du laver ændringer til byggeriet, som ikke bidrager positivt til varmeregnskabet.

 

Laver du ændringer, der bidrager positivt til varmeregnskabet, behøver du dog ikke lave en ny energirammeberegning. Tilføjer du fx ekstra isolering, kan du også vente med at orientere kommunen, indtil projektet er færdigt, og du har de endelige tegninger. Skal vi lave dine tegninger?

 

Du bør altid dokumentere arbejdet løbende, som det bliver udført. På den måde kan du vise, at arbejdet følger tegningerne og planerne for projektet. Tag fx billeder af isolering i vægge og gulve, inden du støber den inde, så den ikke længere kan tilgås.

Vi hjælper dig trygt igennem alle faser af dit byggeprojekt
Få lavet målfaste tegninger til håndværker

Beregning af energirammen

Der indgår rigtig mange oplysninger i en energirammeberegning. Du skal fx vide, hvordan bygningen skal konstrueres, hvordan ventilationen skal være, type af varmekilde og beliggenhed.

 

Der er nogle hoveddata, der altid indgår i beregningen. Det er BBR-nummer, adresse og ejerens navn, bygningens opvarmede areal, energikilde til opvarmning og husets evne til at optage og afgive varme.

 

Oplysninger om klimaskærmen (ydervægge, terrændæk (gulv støbt mod jord på isolering), tag, loft og øvrige gulve) fylder en stor del af en energirammeberegning.

 

Opvarmning og varmt brugsvand er også en stor del af beregningen. Her kigges blandt andet på varmefordelingssystemet, husets varmeanlæg til brugsvand, supplerende rumopvarmning (fx elvarme og brændeovn) og meget andet.

Eksempel på energirammen og -behov i BR18 for nybyggeri

Der er tale om komplekse udregninger, når der laves en energirammeberegning. Nedenfor kan du se energirammen for nybyggeri for to forskellige slags bygninger. Resultatet vises i kWh/m2 pr. år

 

Boliger jf. energirammen i BR18 for nybyggeri

Samlet energibehov pr. år må højst være:

 

30,0* + 1.000** / opvarmet etageareal

 

*kWh/m2 og **kWh pr. år

 

Kontorer jf. energirammen i BR18 for nybyggeri

*Samlet energibehov pr. år må højst være:

 

41,0* + 1.000** / opvarmet etageareal

 

*kWh/m2 og **kWh pr. år

 

Vær opmærksom på, at der også er krav til lufttæthed og dimensionerende transmissionstab samt mindstekrav til klimaskærm og vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage. Energikrav for nybyggeri findes i BR18 § 250-258 og § 259-266

F.A.Q.

En energirammeberegning bruges til at udregne en ny bygnings samlede energibehov – fx indgår isolering, ventilation, opvarmning og beliggenhed i en beregning.

Prisen på en energirammeberegning afhænger altid af det aktuelle byggeprojekt. Jo mindre bygningen er, jo billigere er det som regel at få lavet en beregning af energirammen. Dog spiller mængden af oplysninger og andet også ind på prisen. Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag.

Der kigges på en lang række forhold, når energirammen skal beregnes. Fx indgår opvarmning, ventilation, nedkøling, materialer, isoleringstykkelse og varmt brugsvand i beregningen. Alle krav kan ses i BR18.

Du behøver ingen autorisation for at kunne lave en beregning af energirammen. Det kræver dog et højt niveau af byggeteknisk viden samt et godkendt computerprogram. 

Derfor er det som regel professionelle, som er vant til at lave de komplicerede beregninger. Skal JJ-Tegnestue hjælpe dig med din energirammeberegning?

Som udgangspunkt skal der ikke laves en beregning af energirammen ved en tilbygning. Det kan dog være et krav i nogle tilfælde. Derfor bør du altid kontakte en erfaren rådgiver, inden du går i gang med din tilbygning.