Færdigmelding

Færdigmelding af byggeri for opnåelse af ibrugtagningstilladelse

Når et byggeri står færdigt skal der udføres færdigmelding, hvis dit byggeri har været omfattet af en byggetilladelse. Det skyldes at byggeriet skal endelig godkendes før det kan tages i brug (opnå ibrugtagningstilladelse). Dette sker gennem Byg&Miljø, hvor al relevant dokumentation skal udarbejdes og indleveres, således det er eftervist at byggeriet overholder relevante love og krav. Det skal bl.a. dokumenteres at både byggeprocessen samt det færdige byggeri overholder de krav i bygningsreglementet, som byggeriet er omfattet af. Du kan læse mere om færdigmelding her.

Hvad indeholder en færdigmelding

En færdigmelding indeholder eftervisning af byggeprocessen og det færdige byggeri, samt forskelligt materiale afhængigt af den enkelte sag. I en almindelig tilbygningssag gennem os er langt det meste materiale udarbejdet løbende (ofte ved indhentelse af byggetilladelse), hvilket du kan læse mere om her. Dette materiale består i en varmetabsberegning, samt statiske beregninger udført af ingeniør. Hvis dette ikke er udarbejdet, skal dette udarbejdes førend en færdigmelding kan udføres og en ibrugstagningstilladelse opnås. Vi kan både hjælpe dig med udførelse af færdigmeldingen samt udarbejdelse af evt. manglende materiale, som måtte være nødvendigt for at du kan komme i mål. Vi har udført færdigmeldinger overalt i landet, så om du er i København eller Jylland, er ikke afgørende for om vi kan hjælpe dig.

Prisen og omfang

Omfanget og prisen afhænger af den specifikke sag samt hvor meget materiale, der er blevet udarbejdet tidligere i processen omkring dit byggeri. Skulle påkrævet materiale ikke allerede være udarbejdet, ville dette skulle udføres, og prisen vil derfor afspejle dette. Al sammen noget vi kan klare for dig.

Selve udførelse af en færdigmelding med gennemgang af byggeri og indlevering af dokumentation udfører vi på timepris, da tidsforbrug og krav variere meget fra sag til sag. Derfor arbejder vi med en timepris på 950 kr./time inkl. moms for udarbejdelsen af denne. Manglende dokumentation vil skulle udarbejdes ved siden af dette.