Ibrugtagningstilladelse

Hvad er en ibrugtagningstilladelse

Ibrugtagningstilladelse er en tilladelse, der giver dig lov til at tage et nybygget hus eller tilbygning i brug, når det står færdigt. Du skal have denne tilladelse, før du kan flytte ind i dit nye hjem eller tage din nye tilbygning i brug. Denne er ej at forveksle med en byggetilladelse, som ligger før opstart af nyt byggeri. Du skal søge om ibrugtagningstilladelse hos kommunen, når du er færdig med at bygge dit hus eller din tilbygning. Det sker i forbindelse med udarbejdelse af en færdigmelding. 

Hvorfor skal den foreligge

Ibrugtagningstilladelse er dit bevis på, at kommunen har godkendt, at dit hus opfylder de krav, der er til byggeri i Danmark samt er i overensstemmelse med byggetilladelsen. De tjekker også, om der er fejl og mangler, som skal rettes op, før huset kan tages i brug. Kommunen skal udstede tilladelsen, hvis dit byggeri opfylder kravene. Hvis kommunen ikke kan give dig denne, skal de give dig en skriftlig begrundelse for, hvorfor ikke. Hvis du tager huset i brug uden ibrugtagningstilladelse, kan det betyde, at du får en bøde. Derudover kan du blive bedt om at forlade huset, hvis det ikke opfylder kravene til byggeri.

Få en midlertidig ibrugtagningstilladelse

Hvis du ønsker at flytte ind i dit hus, før det er færdigbygget, kan du ansøge om en midlertidig tilladelse. Med en midlertidig tilladelse kan du flytte ind i dit hus, selvom det ikke er færdigbygget. En midlertidig tilladelse gælder i op til 2 år.

Ibrugtagningstilladelse ved tilbygning

Hvis du ønsker at bygge en tilbygning til dit hus, eller at bygge et nyt hus på din grund, skal du allerførst have en byggetilladelse. Når byggetilladelse er givet, og byggeriet står færdigt, skal du have en ibrugtagningstilladelse, før det kan tages i brug. Denne fås gennem en færdigmelding,  som udføres når du har færdiggjort byggeriet, eller når du har færdiggjort de sidste arbejder, der skal gøres i huset, før det kan tages i brug.

Hvordan får jeg en ibrugtagningstilladelse?

Ansøgning om ibrugtagningstilladelse sker hos kommunen gennem Byg&Miljø. Kommunen vil vurdere, om byggeriet overholder de gældende love og regler, og om det er sikkert at tage i brug. Kommunen kan også kræve, at der bliver lavet yderligere sikkerhedsforanstaltninger og dokumentation, før du kan få tilladelse til at tage byggeriet i brug.

Hvad er kravene for at jeg kan tage mit byggeri i brug?

For at få en ibrugtagningstilladelse skal byggeriet overholde de gældende love og regler i bygningsreglementet. Dette betyder, at byggeriet skal være sikkert at flytte ind i, overholde betingelser givet i byggetilladelsen og ikke være til gene for andre. Alle disse ting eftervises i færdigmeldingen, som udføres med henblik på at få den endelige ibrugtagningtilladelse.