Færdigmelding af byggeri i København

Hvad er en færdigmelding?

Færdigmelding i København består i en oversigt over byggeriet, som skal sendes til kommunen, når byggeriet er færdigt. Det gøres for at opnå en ibrugtagningstilladelse, hvilket er beviset på at byggeriet lever op til alle de gældende krav og derfor kan tages i brug. 

Oversigten viser, hvilke bygningsdele der er færdige, og hvordan forskellige krav til byggeriet er overholdt og i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Færdigmelding skal sikre, at byggeriet overholder de love og regler, der gælder for byggeri i Danmark.

Vigtigt at vide om færdigmelding i København:

  • En færdigmelding er en erklæring fra bygherren, der viser, at byggeriet er afsluttet i henhold til gældende regler og krav.
  • Færdigmeldingen skal indeholde en beskrivelse af byggeriets opfyldelse af krav og regler til de enkelte bygningsdele mv.
  • Færdigmeldingen skal udfyldes af bygherren, hvorefter kommunen skal godkende den, inden byggeriet kan tages i brug.
  • Hvis kommunen ikke godkender færdigmeldingen, kan bygherren blive pålagt at udføre yderligere arbejde for at få byggeriet godkendt.

Hvorfor skal man færdigmelde sit byggeri i København?

Det er kommunens ansvar at sikre, at byggeri overholder de gældende love og regler. Kommunen har derfor behov for at få en oversigt over byggeriet, når det er færdigt. Det kan tit være uoverskueligt at finde ud af, hvordan man skal dokumentere at de forskellige krav er opfyldt, når først håndværkeren har udført sagen. Det skyldes at langt de fleste kommuner har strammet kravene til dokumentationen. Derfor kan det være en fordel at inddrage en rådgiver som os, således du kan spare en masse tid og energi, og hurtigere få din ibrugtagningstilladelse.

Udover at færdigmelding er et krav førend en ibrugtagningstilladelse kan opnås, er færdigmeldingen også en vigtig dokumentation for bygherren. Dokumentationen kan være nyttig, hvis der opstår problemer med byggeriet efterfølgende.

 

Hvem står for færdigmeldingen?

Færdigmeldingen i København skal udfyldes af bygherren eller vedkommendes rådgiver. Anvendes en rådgiver (som os), udfyldes en fuldmagt, hvorefter rådgiver har mulighed for at udføre færdigmeldingen. Færdigmeldingen sker gennem Byg&Miljø.

Vi har udført mange færdigmeldinger i hele landet, så tøv endelig ikke med at kontakte os, hvis du ønsker vores hjælp.