Byggetilladelse i Københavns kommune

Sagsbehandlingstiden på byggeansøgninger er flere måneder. Der stilles store krav til byggeriet i alle ansøgningens fire faser. Derfor anbefaler Københavns Kommune også, at du får hjælp af en privat rådgiver, som JJ-Tegnestue, så du hurtigt kommer fra idé til færdig plan.

Byggetilladelse i Københavns Kommune

Første skridt er at finde ud af, om du overhovedet har brug for en byggetilladelse – det er nemlig ikke altid tilfældet. Københavns Kommune anbefaler, at du får hjælp fra en privat rådgiver, som JJ-Tegnestue.

 

Du skal som hovedregel have en byggetilladelse i Københavns Kommune ved nybyggeri og tilbygninger – og hvis du vil ændre anvendelsen af eksisterende byggeri. 

 

Du skal med andre ord lave en byggeansøgning, hvis du: vil bygge et nyt hus, lave en tilbygning til boligen, eller hvis du fx vil inddrage kælderen eller tagetagen til din lejlighed. Ansøgninger kræver udarbejdelse af professionelle tegninger.

 

Selve ansøgningen foregår på Byg og Miljø – som også anbefaler, at du får hjælp af en rådgiver til byggeansøgningen.

 

Der er fire trin i en byggeansøgning i Københavns Kommune:

 

 1. Inden du søger

 2. Når du laver byggeansøgningen

 3. Inden du starter på byggeriet

 4. Inden du tager byggeriet i brug

 

Lovgivningen stiller store krav til dit byggeri og din byggeansøgning. Vi har kontor i Birkerød, og vi hjælper med byggeansøgninger over hele landet – uanset om du bor i fx København, Odense, Aalborg eller et helt andet sted, så kan vi hjælpe dig med din byggeansøgning.

Få hjælp til hurtig byggetilladelse i København
Kontakt os i dag.

Trin 1 - Hvad skal du undersøge, inden du søger om byggetilladelse?

Det lyder måske simpelt, men første skridt er at finde ud af, om du overhovedet behøver at lave en byggeansøgning. Hvis du laver væsentlige ændringer i boligen eller øger beboelsesarealet, skal du som regel have en byggetilladelse.

 

Det er dog ikke kun byggetilladelsen, du skal være opmærksom på. Der kan også være anden lovgivning, som har betydning for dit byggeri. Lokalplaner og fredninger kan betyde, at du stadig skal søge om tilladelse til byggeriet, selvom du ikke behøver en byggetilladelse.

Trin 2 - Sådan søger du om byggetilladelse i Københavns Kommune

Når du skal søge om en byggetilladelse i Københavns Kommune, skal du gøre det via den nationale ansøgningsportal, Byg og Miljø. Her skal du udfylde og vedhæfte flere ting, som har betydning for behandlingstiden. 

 

 • Vælg den rigtige ansøgningstype – det er vigtigt, du vælger den rigtige type byggeri

 • Vedhæft en underskrevet fuldmagt fra alle relevante parter

 • Beskrivelse af byggeprojekt

 • Relevant ansøgningsmateriale – tekniske forhold, tegninger etc.

 • Indplacere byggeriet i en brand- og konstruktionsklasse

 

Hvis byggeriet hører under brand- og konstruktionsklasserne 2-4, er det et krav, at du får hjælp af en certificeret rådgiver. Du skal i byggeansøgningen vælge, hvilke kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til dit byggeri. 

 

Når det er færdigt, skal du dokumentere, at byggeriet overholder kravene.

Trin 3 - Inden du starter dit byggeri

Når du har fået alle relevante tilladelser på plads, kan du begynde byggeriet. Det er vigtigt, du anmelder det til kommunen, når du starter. Byggetilladelsen er nemlig ugyldig, hvis du ikke anmelder påbegyndelsen af byggeriet.

 

 

Vær opmærksom på, at byggetilladelser i Københavns Kommune gælder i 1 år. Vi kan hjælpe med alt fra idéfase til godkendt byggeansøgning og målfaste tegninger til håndværker.

Trin 4 - Inden du tager byggeriet i brug

Du er færdig med byggeriet. Men du er ikke helt færdig med dokumentationen. Du kan nemlig først tage det i brug, når du har dokumenteret, at du har overholdt reglerne. Hvis du ikke sender den påkrævede dokumentation, risikerer du, at færdigmeldingen bliver afvist.

 

Du skal indsende:

 

 • Dokumentation for byggeskadeforsikring (ved nye boliger)

 • Underskrevet erklæring om, at byggeriet er i overensstemmelse med alle tilladelser og reglementer

 • Dokumentation for, at byggeriet overholder alle tekniske bestemmelser i bygningsreglementet

 • Vedligeholdelses- og driftsmanual for byggeriets installationer

 • Sluterklæring fra certificerede rådgivere (hvis byggeriet hører under brand- og konstruktionsklasse 2, 3 eller 4)

 

Når du har indsendt al relevant dokumentation, får du en ibrugtagningstilladelse fra Byg og Miljø. Københavns Kommune foretager stikprøvekontrol af dokumentationen i ca. 10% af byggesagerne. Hvis du udtages til kontrol, vil kommunen kontakte dig.

Eksempler på byggeri - hvad kan man lave uden en byggetilladelse?

Du kan foretage en række ombygninger i eksisterende byggeri uden en byggetilladelse. Hvis du ændrer konstruktioner, brandforhold eller boligens størrelse, skal du dog som udgangspunkt have en byggetilladelse.

 

Ombygninger i etageboliger, hvor du ikke behøver byggetilladelse:

 

 • Skillevægsændringer af ikke-bærende/stabiliserende vægge (hvis alle opholdsrum fortsat har vinduer ud til det fri

 • Nedsænkning af lofter

 • Blænding af døre

 • Udvidelse eller renovering af køkken, eller hvis du vil flytte køkkenet til et andet rum

 • Renovering eller udvidelse af badeværelset (vær dog opmærksom på at udstøbning af nyt gulv til dette kan kræve tilladelse)

 

Hvis du vil bygge om i dit hus, må du fx gerne lave nyt badeværelse eller køkken uden en byggetilladelse. Du må også lave skillevægsændringer samt vedligeholdelsesarbejde i og på huset.

 

Disse byggeprojekter kræver altid byggetilladelse

 

 • Tilbygning til hus

 • Sammenlægning af lejligheder

 • Altan eller tagterrasse

 • Ændring af konstruktionen eller brandforhold i køkken eller badeværelse

 • Ændring af erhvervslejemål til bolig

 • Husbåde – ved nybyggeri, anvendelsesændring og flytning (i mere end 6 uger)

 

Det er en god investering at få hjælp af en privat rådgiver, som sikrer, at du overholder alle krav i både ansøgning og byggeri. JJ-Tegnestue har stor erfaring med tilbygning, ombygning og nybygning, og vi hjælper også gerne dig.

Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse?

Det tager lang tid at behandle en byggeansøgning i Københavns kommune. Ofte tager det flere måneder, inden du får svar på, om du har fået byggetilladelsen eller ej. 

 

 • Enfamiliehuse – 5 måneders gennemsnitlig sagsbehandlingstid

 • Etagebyggeri (bolig) – 5,8 måneders gennemsnitlig sagsbehandlingstid

 • Etagebyggeri (erhverv) – 4,6 måneders gennemsnitlig sagsbehandlingstid

 

Sammenlagt er omkring 70% af alle byggesager afgjort inden for 7 måneder, men der kan gå meget længere tid. Hvis din ansøgning er mangelfuld, trækker sagsbehandlingstiden på din byggesag unødigt ud.

Kom fra idéfase til godkendt ansøgning uden problemer
Kontakt os i dag.

Der er især tre ting, som har indflydelse på behandlingstiden af byggeansøgninger i Københavns Kommune; mængden af (komplicerede) sager før din, hvor kompliceret din byggesag er, samt om din ansøgning indeholder alle nødvendige oplysninger.

Hvis ansøgningen er mangelfuld, får du et brev, der beskriver, hvad der mangler. Det er først, når Københavns Kommune har modtaget de manglende oplysninger, at sagsbehandlingen går i gang.

En 3D-visualisering af byggeprojektet kan hjælpe sagsbehandleren med at få et klart billede af projektet, så sagsbehandlingen går hurtigere.

Med en byggerådgiver undgår du unødig ventetid

Der stilles store krav til både ansøgning og byggeri. Det er ikke uden grund, at Københavns Kommune anbefaler, at du får hjælp fra en privat byggerådgiver, når du skal søge om byggetilladelse.

 

Vi kan fx hjælpe med:

 

 • Afklaring af behovet for byggetilladelse

 • Vurdering af, om byggeriet er omfattet af anden lovgivning

 • Vurdere, om kommuneplaner, lokalplaner, servitutter og tinglysning har indflydelse på, hvad du kan få tilladelse til

 • Tilpasse byggeprojektet, så du overholder lovgivningen (og undgår at søge om dispensation)

 • Vurdere indplacering af brand- og konstruktionsklasse

 • Sikre, at al nødvendig dokumentation er en del af byggeansøgning og færdigmelding

 

Det er især det sidste punkt, som er vigtigt. Kommunen kan nemlig ikke rådgive om dit byggeri eller hjælpe med at lave byggeansøgningen eller dokumentation. Se billeder og tegninger af projekter i vores referencer.

Hvad koster en byggetilladelse i Københavns Kommune?

En byggetilladelse i København koster ikke noget – hvis du har søgt efter d. 1. januar 2019. Tidligere var timeprisen på en byggetilladelse på helt op til 799 kroner, men siden 2019 har prisen på en byggeansøgning i Københavns Kommune været 0 kroner.

 

 • 2017 – timepris på 799 kroner

 • 2018 – timepris på 693 kroner

 • 2019 – gratis

 

Hvis der er tale om større byggerier, er der dog et gebyr på forhåndsdialogmøder.

F.A.Q.

En byggetilladelse koster 0 kroner, hvis den er indsendt i 2019 og frem.

Det tager i gennemsnit 5 måneder af få en byggetilladelse i Københavns Kommune. Dog er det kun ca. 70% af alle byggesager, som er afsluttet efter 7 måneder.

Hvis du ændrer konstruktioner, brandforhold eller boligens størrelse, skal du som udgangspunkt have en byggetilladelse. Det gælder fx tilbygning til hus, sammenlægning af lejligheder, altaner og tagterrasser.

Der er flere mindre ombygninger i hjemmet, du kan lave uden en byggetilladelse. Det gælder fx nedsænkning af lofter samt renovering eller udvidelse af badeværelse og køkken. Ved større ændringer kan der dog alligevel være krav om byggetilladelse.

Din ansøgning skal indeholde alle relevante oplysninger. Det gælder blandt andet tegninger og beskrivelse af projektet. Det er forskelligt fra projekt til projekt, hvad der skal til for at få en byggetilladelse.