Byggetilladelse i Aalborg kommune

Nye byggerier kræver i langt de fleste tilfælde en byggetilladelse. I Aalborg Kommune skal du fx søge om byggetilladelse, hvis du går med planer om en til- eller ombygning, eller hvis du vil rive det gamle ned og bygge nyt.

Hvordan får man en byggetilladelse i Aalborg?

Ansøgninger til byggetilladelser i Aalborg Kommune foregår via Byg og Miljø. De anbefaler, at du får hjælp af en certificeret rådgiver, da processen ofte er kompliceret – selv ved simple byggerier. 


Aalborg Kommune tager 490 kroner i timen i et såkaldt byggesagsgebyr. Det kan altså blive en dyr affære, hvis din byggeansøgning trækker ud – udgifterne til en certificeret rådgiver er dermed hurtigt tjent ind igen.


Vi har hjulpet mange med at få en byggetilladelse på kort tid. Vi har styr på al dokumentation, der skal udfyldes og indsendes. Vi laver også de professionelle tegninger, der skal vedlægges byggeansøgningen.

Få hjælp til hurtig byggetilladelse i Aalborg
Kontakt os i dag.

Byg og Miljø er portalen for bygge- og miljøansøgninger i Danmark. Det er her, du ansøger om byggetilladelser, så du kan bygge nyt eller lave en til-/ombygning, uanset om det er i København, Odense eller Aalborg.

 

Systemet guider dig gennem ansøgningen, men der er dele af processen, hvor det er godt at få assistance af en erfaren rådgiver, som JJ-Tegnestue, til din byggetilladelse. Hvis du ikke har al relevant information eller korrekte tegninger med, vil ansøgningen typisk trække ud eller blive afvist.

Hvornår skal man søge om byggetilladelse i Aalborg Kommune?

I Aalborg Kommune er det By- og Landskabsforvaltningen (tidligere Teknisk Forvaltning), som behandler ansøgninger om byggetilladelser.

 

Du skal som udgangspunkt altid søge om byggetilladelse, hvis du vil bygge nyt. Hvis du vil lave større ændringer af boligen, skal du også søge om tilladelse, før du går i gang med byggeriet. 

 

 • Enfamiliehus/sommerhus – du skal ansøge i de fleste tilfælde

 • Etagebolig/lejlighed – alt nybyggeri kræver byggetilladelse

 • Altan/kvist/tagterrasse – kræver altid en byggetilladelse i Aalborg Kommune

 • Tilbygninger til enfamiliehuse og sommerhuse – her skal som regel altid ansøge om en byggetilladelse

 • Udestuer/vinterhaver/orangeri – byggetilladelse er påkrævet

 • Terrasser – kræver en byggetilladelse

 • Carport, garage og udhus (sekundære bygninger) – du skal have en byggetilladelse i de fleste tilfælde, hvis det samlede areal af bygningerne overstiger 50 m2.

 • Kolonihavehus – ansøgningen sendes til haveforeningen (ligger grunden i en landzone, skal der ansøges om en landzonetilladelse)

 

Hvis du vil lave en udstykning, bygge nyt eller ændre anvendelsen af en ejendom i en landzone, skal du ansøge om en landzonetilladelse. Erhverv i egen bolig er tilladt, hvis det udføres af beboerne i huset – og kræver som udgangspunkt ikke en byggetilladelse.

 

Der gælder særlige regler for bevaringsværdige bygninger. De skal fx om- og tilbygges med respekt for deres stilart. Hvis du ønsker at rive en bevaringsværdig bygning ned, skal du have en nedrivningstilladelse

Vejledning til en fyldestgørende byggeansøgning

Der er mange ting, du skal have med i din ansøgning for at få en byggetilladelse – ikke kun i Aalborg Kommune.  Lad os hjælpe dig med byggeansøgningen til en god og fair pris, som hurtigt er tjent ind.

 

Nedenfor kan du se, hvad du som minimum skal have med, hvis du vil opføre et nyt enfamiliehus i Aalborg Kommune.

 

Minimumskrav til din ansøgning i Aalborg Kommune:

 

 • Generel beskrivelse af byggearbejdet

 • Situationsplan, hvor samtlige bygninger på grunden er angivet samt afstand til skel

 • Plantegninger (etageplaner) med mål

 • Snittegninger med indvendige mål

 • Facadetegninger med angivelse af det skrå højdegrænseplan samt samlet bygningshøjde

 • Udregning af bebyggelsesprocent

 • Information om materialer for tag og ydervæg

 • Nødvendige oplysninger til indberetning i bygnings- og boligregistret (BBR)

 

Hvis ejendommens byggeret overskrides, skal der laves en begrundet ansøgning om dispensation eller tilladelse, hvis det er nødvendigt.

 

For at få en byggetilladelse skal ansøgningen også indeholde information om brand- og konstruktionsklasser. Du skal også skrive, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet, byggeriet er omfattet af.  


Der er krav om, at du skal bruge en certificeret rådgiver, hvis byggeriet er i brandklasse (BK) 2-4  eller konstruktionsklasse (KK) 2-4. Typisk er et fritliggende enfamilieshus i klasserne BK1 og KK1.

De fleste ansøgninger trækker ud – slip for forsinkelser

Dokumentationsgrundlaget er omfattende, og din byggeansøgning skal være struktureret og præcis. Du skal også indsende dokumentation, når du færdigmelder dit byggeri – blandt andet en underskrevet erklæring, tegninger og målinger.

 

Jo flere mangler der er i byggeansøgningen, jo længere tid tager det for kommunen at behandle den og give dig byggetilladelsen.  Det kan også være en fordel at visualisere dit projekt i 3D ifm. ansøgningen.


Der er meget besvær og tid sparet med en erfaren rådgiver. Kontakt os i dag, og få svar inden for 24 timer.

Sådan undgår du de klassiske fejl i byggetilladelser

Der er ofte problemer med byggeansøgninger – ikke kun i Aalborg Kommune. Manglende dokumentation har afgørende betydning for sagsbehandlingen, om du får byggetilladelsen eller ej. 

 

Derfor oplever mange, at det er en meget tidskrævende proces. Undgå de typiske fejl, som du kan se nedenfor, så du får din byggetilladelse hurtigst muligt.

 

Tegninger og planer

Det er ofte her, mange byggeansøgninger bliver forsinket. Tegningsmaterialet er ekstra vigtigt, da det hjælper sagsbehandleren ved Aalborg Kommune med at vurdere det arbejde, du vil udføre.
Lad os stå for tegningerne.

 

Det er altid en god idé både at have en før- og efter-tegning, så det er tydeligt, hvad projektet går ud på. De fire mest almindelige tegninger er; situationsplaner, plantegninger, facadetegninger og snittegninger. Se eksempler her.

 

Fuldmagt

Husk fuldmagten – du skal have fuldmagter fra alle ejendommens ejere. Hvis du bor i ejerlejlighed eller andelsbolig, kan du typisk nøjes med en fuldmagt fra bestyrelsen, mens ejer eller administrator skal give fuldmagten i en lejebolig.

 

Du kan også give dine rådgivere – som JJ-Tegnestue – en fuldmagt, så de kan ansøge på dine vegne. Vi tager selvfølgelig altid en indledende snak og har en løbende dialog med dig gennem hele processen.

 

Brand- og konstruktionsklasser

Alle byggerier hører under en brand- og konstruktionsklasse. Brandklassen siger noget om den brandrisiko, der er ved dit byggeri. Jo større risiko, jo højere klasse – der findes i alt fire klasser. Alle byggerier i klasse 2-4 skal have en certificeret brandrådgiver tilknyttet.

 

Konstruktionsklassen siger noget om den potentielle risiko, der er i forbindelse med problemer i byggeriets konstruktion. Klassen defineres ud fra tre ting; kompleksiteten, hvor almindelige den er, samt hvilke konsekvenser svigt vil medføre. Der er krav om en tilknyttet rådgiver i klasserne 2-4. 

 

Tekniske forhold

Du skal altid tage stilling til, hvilke tekniske forhold dit byggeri er omfattet af. Du skal krydse relevante kapitler (krav) af i din ansøgning – fx kapitel 4, hvis du skal bygge et skur og redegøre for, hvad du gør med regnvandet fra taget.


Skal vi hjælpe dig? Vi har allerede hjulpet mange glade kunder med at føre boligdrømmen ud i livet.

F.A.Q.

Sagsbehandlingstider for byggetilladelser er otte uger fra ansøgningsmaterialet er fyldestgørende. Gode tegninger er især vigtige, hvis du vil have din byggetilladelse hurtigt.

Aalborg Kommune tager et byggesagsgebyr på 490 kroner i timen. Så det kan hurtigt blive en dyr affære, hvis du ikke har alle relevante tegninger og oplysninger vedhæftet ansøgningen. Ved sekundære bygninger er der tale om et gast gebyr på 490 kroner.

Prisen på en certificeret rådgiver, som JJ-Tegnestue, er derfor hurtigt tjent ind igen.

Kravene til byggeansøgningen afhænger af dit projekt. Du skal dog altid have en generel beskrivelse af projektet og diverse tegninger og planer med, når du laver en byggeansøgning.

I Aalborg Kommune skal du ansøge om byggetilladelse via Byg og Miljø. Processen foregår digitalt, hvor du skal udfylde forskellige personlige informationer samt oplysninger om dit projekt samt vedlægge al relevant dokumentation og tegninger.