Ansøgning om byggetilladelse i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har gjort det let og overskueligt at ansøge om byggetilladelse. På deres hjemmeside kan man finde en oversigt over de forskellige byggesager, der kræver tilladelse, og hvilke dokumenter der skal vedlægges ansøgningen. Det er muligt at ansøge online eller via selvbetjeningslokalerne i Frederiksberg Rådhus. 

Ansøgninger behandles normalt inden for fire uger, og hvis der er behov for yderligere information eller dokumentation, vil Frederiksberg Kommune kontakte ansøgeren.

Hvad er en byggetilladelse?

En byggetilladelse er en tilladelse, der skal gives af kommunen, før der må påbegyndes byggeri eller ændringer af en eksisterende bygning. Kommunen sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og bestemmelser, herunder brand- og sundhedsreglerne.

 

Det er bygherrens ansvar at søge om byggetilladelse, og ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af byggeriet, tegninger og andre relevante dokumenter.

 

Kommunen kan kræve, at der udarbejdes en særskilt tilladelse til at nedrive en eksisterende bygning.

Få hjælp til hurtig byggetilladelse i Frederiksberg Kommune
Kontakt os i dag.

Hvorfor skal man søge byggetilladelse?

Byggetilladelse er en offentlig myndighedsgodkendelse af de planer, der ligger til grund for byggeriet. Denne godkendelse sikrer, at byggeriet overholder de gældende love og bestemmelser, og at det ikke være til gene for omgivelserne. 

 

Hvordan søger man byggetilladelse i Frederiksberg Kommune?

Frederiksberg Kommune har en digital selvbetjeningsløsning, som gør det muligt for bygherrer at søge byggetilladelse online. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af byggeriet, tegninger og andre relevante dokumenter. Lad os hjælpe dig med byggeansøgningen til en god og fair pris.

 

 

Typer af byggeri, hvor du skal søge om byggetilladelse

 • Nybyggeri
 • Til- og ombygninger
 • Udvidelse af bygninger
 • Ændring af anvendelse af bygninger
 • Midlertidige byggerier
 • Nedrivning af bygninger

I hvilke tilfælde kan man få dispensation?

Man kan få dispensation fra byggetilladelsespligt, hvis byggeriet falder ind under følgende kategorier:

 

 • Mindre tilbygninger på hovedbygninger
 • Udnyttelse af tage
 • Tillæg af altan, carport eller lignende
 • Mindre ændringer af facader
 • Mindre flytning af vinduer og døre

Skal vi hjælpe dig? Vi har allerede hjulpet mange glade kunder med at føre boligdrømmen ud i livet.

Hvilke dokumenter skal man vedlægge ansøgningen?

I ansøgningen skal der bl.a. vedlægges følgende dokumenter:

 

 • Plantegninger
 • Facadetegninger
 • Snittegning

Du kan se mere til tegningsmateriale her.

Ofte stillede spørgsmål

Frederiksberg Kommune har en online byggesagssystem, hvor man kan søge om byggetilladelse. For at søge om byggetilladelse skal man have et NemID. Når man har søgt om byggetilladelse, skal man være opmærksom på, at der er frist for, hvornår byggeriet skal påbegyndes.

Kommunen har 4 uger til at behandle en ansøgning. Hvis der er behov for yderligere information eller dokumentation, kan svarfristen forlænges med 2 uger.

Der er ikke fastsatte gebyrer for en byggetilladelse. Kommunen kan dog opkræve et administrativt gebyr på max. 1.500 kr. til dækning af udgifterne til behandling af ansøgningen.