Ombygning

Hvis du overvejer at foretage nogle ændringer i din bolig, så er ombygning et godt valg. Ombygninger kan forbedre både din boligs udseende og funktion, og det er en investering, der kan øge boligens værdi.

Ombygningsprocessen

Det kan være en stor udfordring, men det er vigtigt at planlægge ombygningen grundigt, så du kan få det ønskede resultat.

Det er ikke altid nemt at vurdere, hvor meget ombygningen vil koste, og det er derfor en god idé at kontakte en professionel rådgiver. Vi kan hjælpe dig med at planlægge og gennemføre din ombygning, så du får det bedste resultat.

Regler ved ombygning

Der er nogle regler, du skal være opmærksom på, når du foretager ændringer i din bolig. Hvis du overholder disse regler, kan du undgå problemer med din nabo eller kommunen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være særlige regler for ombygninger i din boligtype. Hvis du bor i et parcelhus, er der f.eks. ikke de samme regler som for lejligheder.

Det er også vigtigt at have tilladelse fra din ejerforening eller andelsboligforening, hvis du bor i en sådan boligtype.

Isoleringskrav ved ombygning

Der er krav til efterisolering af ydervægge, loft og gulv, når du foretager ændringer i din bolig. Disse krav gælder, hvis du bygger til eller om. Der er dog undtagelser for visse typer ændringer. Du kan f.eks. undgå at efterisolere, hvis det ikke vil være rentabelt eller muligt. Ved små reparationer er det ikke et krav.

Kravet til efterisolering handler ofte om rentabiliteten. Denne er et udtryk for, hvor lønsom efterisoleringen er.

Rentabilitet beregnes med følgende formel: (levetid x besparelse) / investering. Er tallet større end 1,33, defineres arbejdet som værende rentabelt, og efterisolering skal udføres.

 

Ansøgning om byggetilladelse

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil lave ændringer i din bolig, som kræver tilladelse. Byggetilladelse gives af kommunen. Du kan søge om byggetilladelse på gennem Byg&Miljø. 

Når du søger om byggetilladelse, skal du vedlægge en tegning af det, du ønsker at bygge. Tegningsmaterialet skal vise, hvordan det nye byggeri vil se ud i forhold til det eksisterende byggeri.

Du skal også vedlægge en plantegning, hvis du ønsker at ændre på indretningen af din bolig. Plantegningen skal vise, hvordan det nye byggeri vil se ud i forhold til det eksisterende byggeri. Kommunen vil vurdere, om dit byggeri overholder de gældende love og regler. Kommunen kan give dig tilladelse til at bygge, hvis dit byggeri overholder de gældende love og regler. 

Du skal være opmærksom på, at du kan blive pålagt at ændre dit byggeri, hvis det ikke overholder de gældende love og regler. Kommunen kan også pålægge dig at ændre dit byggeri, selvom det overholder de gældende love og regler, hvis det viser sig at være i strid med fx lokalplanen i dit område. 

Hvad koster en ombygning?

Det er svært at give et generelt svar på, hvad en ombygning koster. Det afhænger af mange forskellige faktorer, som f.eks. størrelsen på ombygningen, hvilke materialer der skal bruges og hvor meget arbejde der skal laves.

Hvis du overvejer at lave en ombygning, kan det være en god idé at kontakte en professionel for at få et tilbud. På den måde kan du få et realistisk billede af, hvad ombygningen vil koste.

Få tilskud til din ombygning

Der er flere muligheder for at få tilskud til din ombygning. Du kan f.eks. søge om tilskud fra din kommune eller fra forskellige fonde.

Det er også muligt at få tilskud til din ombygning, hvis den gør din bolig mere energivenlig. Du kan f.eks. søge om tilskud til isolering af din bolig.

Hvis du overvejer at lave en ombygning, kan det altså være en god idé at undersøge, om du kan få tilskud til dette.

Indhent tilbud på ombygning

Hvis du vil have et tilbud på en ombygning, er det en god idé at kontakte en professionel. På den måde kan du få et realistisk billede af, hvad ombygningen vil koste.

Det er også vigtigt at have tilladelse fra din ejerforening eller andelsboligforening, hvis du bor i en sådan boligtype.

Uanset hvilken type ombygning du overvejer, så kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at gennemføre dine planer.

Ombygninger fra ét til noget andet

Fra garage til beboelse

Fra kælder til beboelse

Fra stald/lade til beboelse

Fra udestue til beboelse

Ombygning af forskellige ejendomme

1. sal

Andelsbolig

Landejendom

Lejlighed

Parcelhus

Rækkehus

Sommerhus

Ombygning af forskellige rum

Badeværelse

Garage

Kontor

Kælder

Køkken

Loft

Soveværelse

Stue

Udestue

Ombygning på hele Sjælland

Gentofte

Hellerup

Helsingør

Herlev

Holbæk

København

Køge

Nordsjælland

Ringsted

Roskilde

Slagelse

Vestsjælland